Officiating Incongruity - Emma Rose

Måste vara en mamma ändå

Jag blir så irriterad och arg på vissa mammor som inte tar sitt ansvar över att vara mammor. Det är precis som att dom saknar ungdomstiden och på så sätt gör sig till en ungdom genom sina tonåringar till barn, blir en av dom tjejerna. Och det är så fel tycker jag och speciellt när barnen får säga till sin egen mamma att så kan man inte bete sig eller så ska man inte göra när man är ute bland folk. Det är precis som att rollerna är ombytta och det är så fel. En mamma kan vara ens kompis, men måste veta vart gränsen går.